install google chrome open this website in google chrome

then open the page you want to translate

put the cursor on the text

push the right mouse button and choose "translate"

a bar will open at the top of the page .

you can now choose from wich to wich language you want to translate.

 

 

instaleer google chrome en open de website in google chrome

dan open de pagina die u wilt vertalen

plaats de cursor ergens op de text

klik de rechter muis toets en kies "vertalen in het....."

een balk verschijnt boven aan de pagina.

u kunt nu kiezen van welke taal naar welke taakl u wilt vertalen